Engelliler Günü Etkinlikleri

3 Aralık 2018 de neler oldu? Engelliler hatırlandı ve sorunları dile getirildi mi? Yoksa yine kutlanacak bir durum gibi görülüp eğlenceye devam mı edildi? Hadi bir göz atalım.


Özellikle ülkemiz gündeminde yazılı, görsel ve işitsel basın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde eskisine nazaran daha yapıcı ve sorunlara odaklı yayınlar yaptı. Engelsiz Yaşam Fuarı EYAFEXPO Engelsiz Yaşam Fuarı ekonomik sorunlara rağmen zoru başardı ve yine 4 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezinde 10. Engelliler Fuarını gerçekleştirdi. Katılımcılar geçen yıllara rağmen sayı ve ürün bazında yetersizdi. Ancak Engelsiz Kariyer İnsan Kaynakları ve Danışmanlık firması Engelsizkariyer.com EYAF’a desteğini sürdürüp her yıl olduğu gibi Engelsiz Kariyer Günlerini 4 gün boyunca katılımcı firma İK işe alımcıları ile  gerçekleştirip 100’e yakın adayı işe yerleştirdi.


Belediyeler bu yıl duyurularda zayıf etkinliklerde daha çok gösterilerle ve çoğunlukla kendi içinde yaptıkları engelli farkındalık çalışmalarını sergilediler ancak çok etkileyici çalışmalardan belediye başkanlarının bizzat takibi ile Engelli Merkezleri açılışları da yapıldı. Üniversitelerin engelli birimlerinden duyuru ve çalışmaların daha da arttığı ve verimli olduğu söylenebilir. Özellikle alanında uzman hocaların bir araya gelerek bu özel günü en doğru şekilde hatırlayıp eksikliklerin değerlendirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile sunumlar gerçekleştirildi. TV programlarında özellikle olumlu rol modellerin konuk edilmesi daha fazla spor sanat ve güncel alanda başarılı isimlerin yer alması en önemli adım oldu.


Engelliler tarafında ise engellilerin daha bilinçli, haklarını bilen, araştıran, iş ve sosyal hayata katılmak isteyen, eğitimli ve vasıflı bir kesim gelişiyor ve büyüyor. Her çeşit engel grubunda yer alanlar istihdama katılmak, eğitim almak, sosyal haklardan faydalanmak istiyor ve artık bende varım diyor. Toplumun her alanında artık daha aktifler ve sokağa çıkıyorlar çok çeşitli gruplarla toplumsal bir bütünleşme başladı. Özellikle dernek ve kurumlar öğrenci birimlerinin artması kamu ve özel sektör farkındalık çalışmaları ve daha nice sayamadığımız birimlerin varlığı ile bu büyük kitleyi doğru algılamak sorunlarına cevap vermek ve en önemlisi fırsata çevirmek gerekiyor.Özellikle bu yıl dikkat çeken engelli grubu işitme engelliler oldu. İşitme engelliler yaşadıkları sorunları duyura bilmek için Ankara da Anıtkabir de buluşarak torba yasa istediklerini belirttiler.


Çeşitli engel gruplarının fazlasıyla sorunları var ancak en temel sorunlardan bir kaçını hatırlatarak devam edebiliriz. Bunlardan biri engelli maaşlarının hane içinde alınan tutar üzerinden hesaplanması nedeniyle kesintiye gidilmesi oldu. Çalışan engellilerin ise emeklilik hakkı kazandığında maliye tarafından raporlarının kısılması emekli olmalarını engelliyor. Engelli Bakım Merkezleri neredeyse her ilçede yer alıyor ancak bulundukları yerde ihtiyaç sahibi engellileri tespit etmek ve sorunlarını gidermek halen benim mıntıkam değil bakış açısına takılabiliyor ya da mesai saati sorunu ile ötelenebiliyor. Eğitim kurumları da dahil erişilebilirlik tüm kamu ve özel sektörde temel sorunlardan birisi atılan adımlardan ziyade denetim eksikliği bu sorunun devam etmesinin birinci nedeni diyebiliriz. Kaynaştırma eğitimlerinde öğretmenlerin yalnız bırakılması eğitimcide bıkkınlık ve öğrencinin yetersiz eğitim almasına sebep oluyor. Kaynaştırmada sınıflarda mutlaka özel eğitimcinin yer alması gerekirken bu sadece okulun ve öğretmenin sorunu gibi yansıtılması durumu daha da vahimleştiriyor. Engelli istihdamı ile ilgili İŞKUR ve özel istihdam bürolarının dışında yer alan kurumların bilinçsiz, yetersiz ve yanlış uygulamaları engelli istihdamına katkıdan çok zarar veriyor. Özellikle özel sektör işe yerleştirmelerinin profesyonel yönetilmesi, adayların doğru yönlendirilmesi ve işe alımcı ik yetkilisinin ise doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. İstihdamı arttırmak için düzenlenen eğitimlerin de profesyonel ve sektöre uygun aday yetiştirilmesi amaçlanarak uygun eğitim kurumlarında verilmesi gerekiyor. Ayrıca bu yıl getirilen engelli otomobilinde ki suiistimal nedeniyle kısıtlama engellinin hakkının elinden alınması olarak da ifade edilebilir. Otizm ve diğer tespiti zor olan engel gruplarının daha hızlı teşhis konulup çocukların erken ve doğru eğitim almaları sağlanması gerekiyor binaenaleyh özellikle özel eğitim alanında akademisyen eksikliği olduğu gözler önüne seriyor. Ayrıca okullarda bulunan rehberlik birimlerine ve belediye merkezlerinin yakınlarında yer alan RAM’lara daha çok görev düşüyor. Ülkemizin her karışında yer alan engelli, yaşlı, hasta, bakıma muhtaç her kesimin yararlanabileceği engelli hakları doğru okunmalı yorumlanmalı ve ciddi denetimler ile uygulanmalıdır. Engelliler için yapılan düzenlemelerden her vatandaş yararlanırken sağlıklı bireyler düşünülüp tasarlanan her yapı ve düzenlemelerden engelliler yararlanamaz. Bütün düzenlemeler engellilere uygun (görme, işitme, SP, ortopedik, gibi ) yapıldığında zaten ortada hiçbir sorun kalmadığı engellilikten bile söz edilmediği görülecektir.


Sorunların varlığı çözüm bekleyen konuların habercisidir. Öyleyse kişilerin insiyatifine bırakılamayacak kadar önemli olan engelliler ve sorunları sosyal devletin korumasında ilgili kurumların yetkilileri tarafından sürekli ve düzenli iş birliği ile takip edilerek çözülecektir. Böylelikle toplumun % 10’u aileleri ile birlikte % 20’si ülke ekonomisine katkı sağlayacak duruma getirilebilir.

 

Kutlu olsun.

Hasibe Kızıltaş

10 Aralık 18