Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça

Site Google Bing

Haberler

Maliye Bakanlığı Sağlık Kurulu Raporu Giderlerinde Düzenleme Yaptı

Resim: Bir kişinin elinde sağlık karnesi ve parayı tutarken imaj resim.

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporlarına ait giderlerin faturalandırılması konusunda bir genelge yayımladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede, yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre, kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedellerinin, rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırıldığı belirtildi.


Genelgeye göre; Maliye Bakanlığı'nın mevzuatı gereği sağlık kurulu raporlarına ait giderleri, kişinin kurumu tarafından ödenmesi halinde kurumuna fatura edilmesi, kurumunun ödeme kapsamında bulunmayan veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri (ehliyet raporu, okul kaydı, iş isteğiyle başvuru) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kişiden talep edilecek. Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan raporların bedelinin kurumca ödenmediğinin vurgulandığı genelgede, "Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen sağlık kurulu raporları ve ilgili mevzuatında açıkça belirtilen sağlık kurulu raporları dışında kalan raporlarda fotoğraf bulunma şartı aranmayacaktır." denildi.


Genelgeye göre; gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerin devlet hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil gibi işlemlerden ücret talep edilmeyecek. Sağlık kurulu raporlarına ait tüm giderlerin kişilerden talep edilmesi halinde, giderler kurumca karşılanmadığından kişinin katılım payı ödememesi (katılım payı oluşmaması) için, bilgi işlem sistemi ile hasta takip provizyon alınmayacağının belirtildiği genelgede, özürlü vatandaşlar hariç olmak üzere, sosyal güvencesi olmayanlar veya özel amaçla kullanılacak durumu belirtir raporların (kişilerden talep edilmesi gereken) ücretleri, ödenen sağlık kurulu rapor ücretleri esas alınarak ücretlendirileceği kaydedildi.

 

26.05.2010 - CHA

Değerlendir (3 oy, ortalama 5.00 yıldız)
Yorumlar
Sevgi ile
Nedir Bu Rapor Çilesi!
Hayatımda defalarca rapor almak zorunda kaldım. Gördğüm tek şey farklı hastaneler farklı fiyatlar alıyordu. Her alınan raporun konusu ve önemine göre fiyatınında yüksek olmasıydı. Keşke hiç engellilerimizde rapor ücreti almasalar. Yada bu işe bir sınır getirilse. Belli bir sınırı ya da sayıyı aşanlarda belirli uygulanabilir ücretler alınca... Bizi birileri duyup bu önerimizi dikkate almalı.