Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça
Site Google Bing

Haberler

ÖSYM 2020 Sınav Takvimine Göre EKPSS 2020 Başvuruları 24 Ocakta!

Resim: ÖSYM EKPSS logo.

EKPSS başvurusu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu böylelikle yanıt buldu. nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS kura başvuru tarihi belli mi?

EKPSS 2020 başvuruları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 sınav takvimine göre 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Adaylar Google üzerinden ‘’EKPSS başvurusu ne zaman?’’ diye soruyordu, cevap geldi. 2020-EKPSS başvuruları ise, ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleşecek.

EKPSS BAŞVURU TARİHİ CUMA BAŞLIYOR?

EKPSS sınavı için adaylar başvurularını 24 Ocak 2020 tarihi ile 12 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) geç başvuru tarihi ise 11-12 Mart 2020 tarihleri arasında olacak.

2020-EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-EKPSS sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından, 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 2020-EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 EKPSS Kura başvuruları 28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

ENGELLİ MEMUR BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ilgili kurumun mevzuatında öngörülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

7) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

21.01.2020 - gazetevatan.com

Değerlendir (Henüz oy almamış)