Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça
Site Google Bing

Sağlık

SMA 1. Tip Hastalarını İlgilendiren Yeni Tebliğin İçeriği

Resim : SGK  logo.

SMA 1. tip hastalarını ilgilendiren yeni tebliğin içeriği ortaya çıktı.

Bu içerik 18 Eylül 2018 tarihinde SGK’da toplanan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun kararına dayanmaktadır. İçeriğin Resmi Gazete’de yayınlanması beklenmeden uygulanmaya başlanması için SGK Genel Müdürlüğü tarafından İbni Sina Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bir yazı yazılmıştır.

İçeriğin Özeti

İlk 4 doz. Yükleme dozları

İlk 4 doz ilaç kullanımı başlangıç tedavisi olarak tedavisi olarak kabul edilir.

Ve ilk 4 doz ilaç kullanımı sürecinde SMA’dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı ve süreleri değerlendirmede dikkate alınmaz.

5.ve takip eden dozlar idame tedavilerdir.

5. ve sonrası. Devam (idame) dozları

Komisyon tarafından verilecek onaylarda; CHOP INTEND puanlaması ile göğüs hastalıkları ve veya çocuk yoğun bakım uzman hekimi tarafından 24 saat süreli izlemde raporlanmış günlük invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı süresi ana kriterdir. Non-invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı değerlendirmede dikkate alınmaz.

5.doz için verilecek ‘İlaç Kullanım Onayı’nda başlangıç puanına göre CHOP INTEND puanından en az 4 puan artış ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacında en az kesintisiz 4 saat/gün azalma olması gerekmekte olup bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

6, 7, 8, 9 dozlar için verilen ilaç kullanım onayında CHOP INTEND puanında bir önceki doza göre artış ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacında azalma olması gerekmekte olum bu durum Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir.

10. doz için verilecek İlaç Kullanım Onayında başlangıç puanına göre CHOP INTEND puanında en   az 16 puan artış ve ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacının kalıcı olarak ortadan kalkmış olması veya CHOP INTEND puanın en az 40 puan ve 15 gün boyunca invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacının en fazla 8 saat/gün olması gerekmekte olup bu durum sağlık kurulu raporundan belirtilmelidir.

CHOP INTEND puanlaması ve günlük invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacının süresi tanımlanan kriterlere uygun olmayan hastalarda tedaviye son verilir.

Yorumumuz

1.İlk 4 doz için bir önceki tebliğde c bendinin içerdiği muğlaklık ortadan kaldırılmıştır

İlk 4 dozun uygulanması boyunca hiçbir kriter dikkate alınmayacaktır.

Hastanın CHOP skoru ve solunum desteği ihtiyacı ne olursa olsun tedavi ilk 4 doz boyunca devam edecektir.

Bu tebliğ değişikliği ilk 4 doz hastalar için artık garanti hale gelmiştir.

2.İlk değerlendirme beşinci doz öncesi yapılacaktır.

5. Doz için tedaviye başlamadan önce yapılan CHOP puanı ile  ile 5. Doz öncesi değerlendirme alınan CHOP puanı  en az 4 puan fark olmalıdır

24 saatlik takip sonucunda solunum cihazından kesintisiz en az 4 saat ayrılabilir olmalıdır.

3.Altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu dozların öncesinde değerlendirme aynı şekildedir.

CHOP skorunda bir önceki değerlendirmeye göre 1 puan da olsa bir artış olmalıdır.

Hasta solunum makinasından bir önceki değerlendirmeden 1 saat de olsa fazla ayrılmış olması gerekir

Bu koşul, genel hasta popülasyonuna göre ağırdır çünkü hem CHOP skorları hemde solunum cihazından ayrılma konusunda hastalarımız sürekli ilerleme kat edemeyebilirler. Özelikle 1.5-2 yaşından sonra ilaç tedavisine başlayan  hastalarımız için ilaç alınmasına rağmen gelişmeler çok düşük seviyelerde olmaktadır ve çok büyük beklentilere girilmemelidir.

4.Onuncu doz öncesi değerlendirme daha farklıdır ve iki ayrı şekilde yapılacaktır.

Birinci seçenek: Hastanın ilk doz öncesi CHOP puanı ile onuncu doz öncesi CHOP puanı arasında en az 16 puan fark olacak ve makineden süresiz olarak ayrılabiliyor olacaktır.

9 doz ilaç aldıktan sonra hastalarımızın büyük çoğunluğunda tedavi başlangıcına göre 16 puan gibi bir ilerleme olması mümkün görünebilir. Fakat buna ek olarak getirilen makineden kalıcı olarak ayrılma kriteri çoğu hasta açısından mümkün olmayabilir.

Ayrıca hala solunum cihazından ayrıl kalma konusunda bazı hasta grupları için net örnekler olmadığından bazı hastaları cihazdan ayırmaya zorlamak riskli de olabilir.

İkinci seçenek:  hastanın CHOP puanı 40’a ulaşacak olacak ve 15 günlük takip sürecinde günde en fazla makinaya 8 saat bağlı kalacaktır.

Bunun anlamı hastanın 15 gün boyunca her gün makinadan 16 saat ayrı kalabilecek noktaya gelmiş olmasıdır.

Burada kesintisiz ibaresi kullanılmamıştır;  yani hasta gün içinde parça parça da olsa toplamda 8 saat makinaya bağlı kalabilir.

Bir SMA hastasının 15 gün boyunca hastanede takipte kalması ülkemizin şartları düşünündüğünde hiç kolay bir iş değildir ve aileler için ciddi bir zorluktur.

Notlar

CHOP puanı, CHOP-INTEND skorlama mekanizmasının kısa adı olarak kullanılmıştır.

İnvaziv solunum desteği: Entübe edilmiş olmak veya trakeostomi cihazına bağlı olmak anlamına gelmektedir.

Non-invaziv solunum desteği: Bipap, CPAP gibi cihazlar kullanıyor olmak anlamına gelmektedir

26.10.2018 - smabenimleyuru.org.tr

Değerlendir (Henüz oy almamış)