Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça

Site Google Bing

Ajanda

Trabzon'da 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi Düzenlenecek

Resim : 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi afişi.

04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da düzenlenecek olan 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi için Kurs, Sempozyum ve Panel önerileri alınmaya başlanmıştır. Önerileriniz için son başvuru tarihi 14 Aralık 2018'dir. Form ve kongre ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir:

http://usktubas.org/sempozyum-ve-paneller/

SEMPOZYUM VE PANELLER

Sempozyumlar

Sempozyum 1: “Computational Physiology of the Basal Ganglia and of their Disorders, Anatomical Considerations and Neurosurgical Implications”

Hagai Bergman: Computational Physiology of the Basal Ganglia and of Their Disorders and Therapy

Boran Urfalı: Parkinson Hastalığı ve Derin Beyin Stimulasyonu (DBS)

İlkan Tatar: Bazal Çekirdekler Ağının Fonksiyonel Anatomisinin Yeni Anlayışı

Sempozyum 2: H2020 Project AUTOIGG Showcase: Building an Inovative Medical Device Through Networking”

Srdjan Antic: Spontaneous Electrical Activity of Developing Neurons in the Cerebral Cortex

Pavle Andjus: Automated Functional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases

Bilal Kerman: Computer Assisted Methods for Classification and Analysis of Neuroglial Structures

Sempozyum 3: Nörobilim Tabanlı Kişiye Özel Tıp Uygulamaları

Nevzat Tarhan: Nöromodülasyon Tedavileri

Muhsin Konuk: Psikiyatride Farmakogenetik Uygulamalar

Türker Tekin Ergüzel: Derin Beyin

Barış Metin: Psikiyatride EEG Biyobelirteçlerinin Geleceği

Sempozyum 4: Nörodejeneratif Hastalıklarda Biyobankalama, Moleküler Tanı, Biyobelirteçler ve Gen Tedavileri

Sibel Uğur İşeri: Nörolojik Hastalıklarda Genetik Bileşenlerin Tanımlanması

Nagehan Ersoy Tunalı: Nörodejeneratif Hastalıklarda mikroRNA Biyobelirteçleri

Esra Battaloğlu: Nörolojik Hastalıklarda Gen Tedavisi

Sempozyum 5: Nörobilim ve Linguistiğin Kesişim Noktasında Metafor

Lütfü Hanoğlu: Düşüncenin Beyinde İzini Sürmek; Nörobilim ve Metafor Araştırmaları

Merve Yamanoğlu Dikmen: Alzheimer ve Frontotemporal Demans’ta Soyut Düşünce Bozukluğu: Metafor Dilinin Anlaşılması

Mehmet Aygüneş: Metaforlar Ne Kadar Bilişsel? Bir OİP İncelemesi

Mustafa Şahap Aksan: Kavramsal Metafor Kuramı: Deneyim ve Bedenleştirme

Sempozyum 6: Karmaşık Bir Nörodejeneratif Hastalığa Çok Yönlü Bir Yaklaşım: ALS’nin Anatomisi, Fizyolojisi, Genetiği ve Biyokimyası

Nazlı Başak: ALS’nin Kompleks Biyolojisi ve Hastalık Modeli Olarak G93A Sıçanları

Nuray Ulusu: Amyotrofik Lateral Sklerozda SOD1 Mutasyonunun Biyokimyasal ve Metabolik Etkileri

Görkem Özyurt: Sağlıklı ve ALS’li İnsanların İnhibe Edici Omurilik Devrelerinin Kıyaslanması

Barış İşak: Trials Çalışma Grubu- Giriş ve Klinik Çalışmalar

Sempozyum 7: Deneysel epilepsy modelinde, P2X7, NMDA ve Kanabinoid CB1 Reseptörleri

Erdal Ağar: Deneysel Epilepsi Modellerinde P2X7 Reseptörlerinin Rolü

Mustafa Ayyıldız: Deneysel Epilepsi Modellerinde NMDA Reseptörünün Rolü

Gökhan Arslan: Deneysel Epilepsi Modellerinde Kanabinoid CB1 Reseptörlerinin Rolü

Sempozyum 8: Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Yakın Gelecek

Müge Yemişçi: “İnmenin bitmeyen yangını: İnflamasyon”

Hülya Karataş-Kurşun: “İskemik ve hemorajik inme tedavisinde lipoksijenaz inhibitörleri”

Burak Yuluğ: “Alzheimer hastalığı tanısında biomarker ve nörogörüntüleme odaklı son translasyonel yaklaşımlar”

Şeyda Çankaya: “Deneysel ve klinik çalışmalar ışığında Alzheimer hastalığında yeni nöroprotektif tedavi yaklaşımları”

Sempozyum 9: Sinir Sistemi Gelişiminde Nöron-Gliya Etkileşimleri

Angela Giangrande: The Connection Between Nervous and Immune System in Drosophila melanogaster

Işıl Aksan Kurnaz: Nörogliyal Devrelerde PEA3 Proteinleri?

Başak Kandemir: PEA3 Proteinlerinin Nöronlardaki Rolü

Paneller

Panel 1: Nörolojik Hastalıklarda Santral Sinir Sistemi Mikrosirkülasyonu

Yasemin Gürsoy-Özdemir: Hipertansiyon ve Diyabetin Beyin Mikrosirkülasyonu Üzerine Etkileri

Şefik Evren Erdener: İskemik Penumbrada Mikrodolaşımın Dinamik Problemleri

Emine Şekerdağ: Multipl Skleroz Patofizyolojisinde Perisitlerin Rolü

Panel 2: RASopatiler: RAS Yolağı ve Hastalıkları

Şükriye Ayter: RAS Yolağı ve İlişkili Genetik Mutasyonlar

Banu Anlar: İki RASopati: Nörofibromatozis ve Tuberöz Skleroz’da Klinik Tablo

Kürşat Bora Çarman

Panel 3: İyon Kanalları ve Güncel Araştırma Yöntemleri

Nuhan Puralı: Mekanosensitif Kanallar

Mehmet Uğur: P2X7 İyonotropik Reseptör Kanallarının Çalışma Mekanizması

Turgut Baştuğ: İyon Kanallarının Moleküler Modelleme Yöntemiyle Araştırılması