Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça

Site Google Bing

Kitaplık

TÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Çağlar’dan Literatüre Geçen Kitap

Resim : Trakya Üniversitesi Engelsiz Üniversite Komisyonu Üyesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Çağlar.

“Erişilebilirlik haktır” felsefesiyle çalışmalar yapan Trakya Üniversitesi (TÜ) Engelsiz Üniversite Komisyonu Üyesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selda Çağlar’ın "Türkiye’de Engellilerin Eğitim Hakkı/Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Kapsamında İdari Güçlükler Boşluk Analizi" kitabı yayınlandı.

Kitap çalışmasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Selda Çağlar "Taraf olduğu tarihten itibaren Türkiye, iç hukuk mevzuatı ve uygulamalarını Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi’ne (CRPD) uygun hale getirmek üzere yoğun bir çalışma içine girmiştir. Bu çabalardan biri de BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Uygulanmasına ve Gözetilmesine Destek adıyla BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen projedir. Bu proje ile CRPD’nin amacı, genel ilkeleri, hak ve özgürlükler ile devlet yükümlülüklerini düzenleyen hükümlerinin normatif sınırlarını ve anlamını belirleme, Türkiye’de engelli haklarını CRPD’nin giriş bölümünde ifadesini bulan felsefeye uygun biçimde uygulamaya koyabilmek için alınması gereken yasal, idari ve diğer önlemleri ortaya koyma amacı güdülmüştür. Bu amaç çerçevesinde CRPD içinde düzenlenen hak ve yükümlülüklerin bir kısmı için konunun uzmanlarıyla çalışılmış, bizden de CRPD’nin eğitim hakkını doğrudan ve dolaylı olarak düzenleyen hükümleri ile Türkiye’de engellilerin eğitimini düzenleyen mevzuat arasındaki boşlukların analiz edilmesi istenmiştir. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmada CRPD, önce genel ilkeler açısından ele alınmış, ardından eğitim hakkı hükmü ile devlet yükümlülüklerinin kapsamı açıklanmaya çalışılmıştır. CRPD'ye ilişkin açıklama ve değerlendirmelere, Türkiye’de engellilerin eğitim hakkını doğrudan ve/veya dolaylı olarak düzenleyen, eğitim hakkını etkileyen mevzuata ilişkin bilgiler eşlik etmiş, karşılaştırmalı yönteme uygun olarak gerekli değerlendirmeler yapılarak GAP analizi ve öneriler ortaya konmuştur" dedi.

Çalışma İngilizce’ye çevrildikten sonra kitap formatında düzenlenerek, Peter Lang yayınevi tarafından basılarak satışa sunuldu.

21.11.2018 - İHA

Değerlendir (Henüz oy almamış)