Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça
Site Google Bing

Fikret Gökçe

fikretgokce_06@hotmail.com

Türkiye Sakatlar Konfederasyonumuzun Gücü ve Yasa Çıkarma Mücadelesi

Fikret Gökçe

“BİLİNSİN, UNUTULMASIN DİYE…”                                                                                             

Özürlülerle ilgili mevzuatın dağınıklığı ve yetersizliğini gidermek amacıyla, özürlülerin hak ve beklentilerini kapsayan, ayrımcılığı önleyen, eşitlikçi, uluslararası standartları içeren, etkin ve verimli aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve bilinci artıran yasal düzenlemelerin yapılması hususu uzun zamandır Konfederasyonumuzun önemsediği çalışmaların başında yer alıyordu.  


Bu doğrultuda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu, A. Faruk Öztimur başkanlığında İstanbul Pera Palas Otelinde 10 Haziran 1995 günü yaptığı toplantıda, çeşitli girişimlerimiz sonucunda gerekli kamuoyunun oluşturulduğunu ve bu nedenle tüm siyasi partilerce de benimsenerek ortak iradeye dönüşen Özürlüler Yasası’nın bir an önce ve ivedilikle hayata geçmesi için yapılan çalışmaların hızlandırılması konusunda karar aldı.


13 Haziran Salı günü grup toplantısında CHP yetkilileriyle görüşüldü ve destekleri istendi.  Bunun yanında Mehmet Kerimoğlu, Nahit Menteşe, Ercan Karakaş, Nevzat Ercan, Fuat Çay Turhan Tayan, Ali Uzun, Fikri Sağlar, Mehmet Kesimoğlu gibi bazı bakan ve milletvekilleri ile de görüşüldü.


Özürlülerin sağlık, sosyal, ekonomik, eğitsel ve sportif sorunlarının çözümü için hazırladığımız kanun taslağının etkin, yetkin ve kapsamlı bir metine dönüşmesi için birçok bakan, milletvekili, bürokrat ve uzmanın görüşleri alındı ve yardımları istendi. Bu arada Kültür Bakanı Fikri Sağlar’da bu konuda hazırladığı bir kanun teklifini yararlanmamız için bize verdi. 


Bu sırada 50. T.C. Hükümeti iş başındaydı. 29 Haziran 1995 günü Başbakan Tansu Çiller’i ziyaret ederek çeşitli sorunlarımızı ve dileklerimizi içeren bir dosya sunduk. Özellikle yukarıda değindiğimiz Özürlüler Yasa Tasarısı’nın meclis tatile girmeden yasalaşması konusunda camiamızın büyük bir beklenti içine girdiğini belirttik. Başbakanla görüşmemizden sonra bakanlar kurulu üyeleri olan Hikmet Çetin, Yıldırım Aktuna, Önay Alpago, Nahit Menteşe, Doğan Baran, Aydın Güven Gürkan, Abdülkadir Ateş Ve Fikri Sağlar ile görüşerek yasa konusundaki beklentimiz anlatıldı ve desteklerini istedik.


29 Temmuz 1995 günü Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından kabul edildiğimizde; “özürlülerin sorunlarını biliyorum, isteklerinizin ve yasa konusundaki gayretlerinizin gerçekleşmesi için gereken desteği vereceğim” demesi bizleri mutlu etti.


Bu arada konfederasyonumuzun öncülüğünde teşkil edilen komisyon bu konuda izlenecek yol haritasını ve yapılacak yasal düzenlemeleri belirlemiş ve öncelikle “Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulması ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu” çıkarılması hususunda fikir birliğine varmıştı. Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte komisyonda şu isimler yer alıyordu:


Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı Ege CANSEN

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Hukuk Müşaviri Avukat Ali KURT

Başbakanlık Uzmanları Mustafa YALDIRGAN ve İsmail KÖKSAL

N. İlter ERTUĞRUL    Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL’ın danışmanı

Ümran GÖÇEN    İbrahim TEZ’in danışmanı

Seval BALKAN   Güler İLERİ’nin danışmanı

Zeynel GÖKTAŞ   Mehmet KERİMOĞLU’nun danışmanı

Metin KARAÇAY   Fuat ÇAY’ın danışmanı

Ülker ERGİN      SHÇEK Daire Başkanı

Sevgi TEMEL   SHÇEK Şube Müdürü

Mesut BULUT SHÇEK Sosyal Hizmet Uzmanı

Ufuk AKGÜN   SHÇEK Sosyal Hizmet Uzmanı


Nihayet bu çalışmalar ve ortaya konan sivil toplum gücünün sonucunda 4216 sayılı Yetki Kanunu 3 Aralık 1996 günü TBMM’ de oybirliğiyle kabul edildi. Bu kanuna göre Meclis, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ile özürlülerin ve ailelerinin korunması, bunların eğitim, istihdam, tedavi ve rehabilitasyon gibi konulardaki hak ve sorunlarına ilişkin yürürlükteki kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklikler veya yeni düzenlemeler yapılması amacıyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarması konusunda altı aylık bir yetki veriyordu.


Bu arada Tansu ÇİLLER başkanlığındaki 50, 51 ve 52. hükümetlerden sonra Mesut Yılmaz başkanlığındaki 53. T.C. Hükümeti ve son olarak 28.06.1996 tarihinde Necmettin Erbakan başkanlığındaki 54. T.C. Hükümeti kurulmuştu. Kısa dönem içinde yaşanan bu hükümet değişikliklerinin yasa çalışmalarımızı engellememesi için yoğun çaba harcandı ve mücadele verildi.


Günler geçiyor, yetki yasası ile hükümete verilen altı aylık süre doluyordu. Çalışmalarımız ve yasa ümitlerimiz ziyan olacak diye kaygı içinde olduğumuzdan yaptığımız toplantı ve etkinliklerde bu konu üzerine yoğunlaşıyor, sık sık yaptığımız ziyaretlerle meclisteki partiler ve milletvekilleri üzerinde baskı kuruyorduk.  Mayıs ayında Kızılay Güven Parkta büyük bir miting yapmaya karar verdik.  Valilik izin vermeyince bu kararımızı Sakatlar Haftası içinde bir müzikli etkinliğe dönüştürdük. Güvenpark’taki bu etkinlikte Metin Şentürk ve Fedon ücret almadan konser verirken Faruk Öztimur yaptığı konuşmada hükümete sesleniyor, sürenin azaldığını hatırlatarak yasanın gereğinin bir önce yapılmasını istiyordu. Bu arada konuşma yapmak isteyen bazı milletvekillerine söz verilmedi. Aynı saatlerde bir dostumuzun uçağı, kuyruğuna taktırdığımız, “ÖZÜRLÜ KİM?” ifadesini taşıyan 25 metre uzunluğunda bir pankartla başkent üzerinde ve özellikle meclis üzerinde turlar atıyordu.


Son iki hafta heyecanla ve sabırsız bir bekleyiş içinde ve hemen her gün gruplar halinde meclise yaptığımız ziyaretlerle geçti. Nihayet son anda 4216 sayılı Yetki Yasası çerçevesinde öngörülen mevzuat çalışmaları tamamlanarak bakanlar kuruluna verildi ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasını içeren 571 sayılı KHK, 30 Mayıs 1997 tarih ve 23004 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin mevzuat değişikliklerini içeren 572 ve 573 sayılı KHK’ler 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Böylece 571 sayılı KHK ile BÖİB kurulmuş, 572 sayılı KHK ile 20’yi aşkın kanunda özürlüler lehinde değişiklik yapılmış ve 573 sayılı KHK ile Özel Eğitim hakkındaki yasal düzenleme gerçekleşmişti. 


Bir sivil toplum örgütü olan Konfederasyonumuzun demokratik baskı gücünü kullanarak, inatla ve ısrarla, büyük bir mücadele vererek başarıyla sonuçlandırdığı bu uğraş sırasında, 1995-1997 yıllarında görev yapan yönetim kurulu üyelerimizin isimlerini aşağıda sunuyor, ebediyete intikal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. 


A.Faruk ÖZTİMUR  Başkan

Orhan Gökçe Genel Sekreter

Ertuğrul BURSA  İkinci Başkan

Fikret TARTAR   Mali Sekreter

Fikret GÖKÇE Teşkilat Sekreteri                                           

Makbule ÖLÇEN Üye

Cemil ŞENER Üye

Mutlu YILDIZ Üye

Necati ADIBELLİ Üye

Erol EFRANT Üye

Hasan Şevki KOBAL Üye

Ahmet ZENGİN Üye

Gürhan ORHAN Üye


 Yasa komisyonu çalışmasından bir görüntü

 

 

03.02.2018

Değerlendir (Henüz oy almamış)