Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça
Site Google Bing

Saime Toptan

Üniversiteli Engelliler

Saime Toptan

Akranlarına göre daha zor koşullarda orta öğretimini tamamladıktan sonra üniversitede akademik eğitimlerini sürdürme başarısını gösteren bedensel engelli gençler var. Şu anda Türkiye’de Yükseköğretimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 3734.

07.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Yasası’nın Eğitim ve Öğretim başlıklı 15. madde 2. bendi, engelli üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulmasını öngörmektedir. Merkezin çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik 02.06.2006 günlü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik, Özürlüler Danışma Koordinasyon birimi, yükseköğrenim kurulu Özürlü Öğrenci Komisyonu ve Özürlü Öğrenci Danışma Merkezi kurulacağını belirtiyor. Her üç birim yüksek öğretimdeki engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçlarını karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere kurulmuştur. Bir Rektör Yardımcısının sorumluluğunda mediko -Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan özürlü öğrenciler biriminin çalışma esasları yüksek öğretim kurumlarınca belirlenir. Özürlü öğrenciler biriminin yıllık faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir.

Bu birimin görevi engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının, onun akademik, psikolojik ve sosyal yaşamını engellemeyecek biçimde  eğitim programı düzenlenmesini sağlamak, gerekli teknik desteklerin temini, uygun eğitim ve araştırma, barındırma ortamlarının hazırlanmasına ilişkin kararlar almaktır. Eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirme amacıyla, sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelinden kaynaklanan farklılıklara göre gerekli düzenlemeleri yapar. Engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yüksek öğretim programları ile ilgili rapor hazırlayarak Öğrenci Seçme Sınavından önce ÖSYM  ye bildirir.

Üniversitelerdeki bu birimlerin kuruluşunun temelinde eğitimde eşitlik ilkesi vardır. Ayrımcı uygulamalara son verme kararlılığı vardır. Halkoyuna sunulan son Anayasa  değişikliği ile kabul edilen engelliler için pozitif ayrımcılık ilkesi de dikkate alınırsa engellilerin üniversite eğitimi alma haklarını kısıtlayan hiçbir kararın ve uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz.

Görme engellinin konservatuar eğitimi için bu fakültede hangi teknolojik ve bilimsel yardımlar gerekli ise ancak onların hayata geçirilmesi için karar alınabilir. Bu doğrultuda gerçekleşen uygulamalar doğru olarak kabul edilebilir. İşitme engellilerin dersleri takip edebilmesi için ne gerekiyorsa onlar belirlenip hayata geçirilmeli sınavlarla ilgili zorlukları giderilmelidir. Bu destekler onları akran ve arkadaşları ile eşitler ve bilgiye erişerek sonuç almalarını başarmalarını sağlar.

Yetenek Allah’ın bazı insanları özel yapan güzelliğidir. Onlara sanatçı diyoruz. Sanat ve sporun çeşitli dallarında yeteneği belirlenen engellilerin ortaöğrenimleri sanat okullarında, yüksek öğrenimleri  üniversitede,   akademi ve konservatuarlarda geliştirilerek onların dünya ünlüleri arasında yer alması sağlanabilir. Akademik beceri dışında sadece yetenekleri belirlenip bu alanda gelişmeleri sağlanan engelli bireylere ortaöğretimde sanat liselerinde, spor okullarında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim şansı verilmelidir. Sadece yeteneklerinin belirlenmesi yeterlidir. Down sendromlu Bartu’nun yeteneği varsa opera sanatçısı olabilecek eğitimi alma hakkı da var. Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Sayın Şule Bayraktar O’nun yeteneğini keşfetmiş destekliyor. Bunun konservatuar çatısı altında yapılması gerekiyor. İster bedensel ister zihinsel engelli olsun yeter ki yeteneği olsun. Onlar özeldir ve sayıları çok değil. Yüksek öğrenimde yasa gereği kurulan engellilerle ilgili birimlerin bu konuda projeler üretmesini beklemekteyiz.

Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi ve engellilerle ilgili diğer birimlerin yapılanmasında konu hakkında her türlü bilgi ve donanıma sahip kişilerin görev alması çok önemlidir. Devletimiz,  üniversiteli 3734 engellisinin tüm maddi ve sosyal ihtiyaçlarına destek verecek güç ve duyarlılıktadır.

04.03.2014

Değerlendir (1 oy, ortalama 5.00 yıldız)