Renk Değiştir Lila Mor Siyah Turkuaz Yazı Boyutu A A A | Erişilebilirlik | Kontrast Renk Pembe Sarı
Yaşadıkça
Site Google Bing

Yaşadıkça TV

Yaşadıkça TV Amaç

Yaşadıkça; hiçbir yerde gündeme getirilmeyen engelliler için olmazsa olmaz olan (ayrımcılık, toplumsal farkındalık, mimari engeller, insan kaynakları/istihdam, mobbing, eğitimde fırsat eşitliği, spor olanaklarının genişletilmesi, yaşam içinde hak ettikleri yerde olmaları, özürlüler kanununun engellilere kazandırdığı ayrıcalıklar, engellilerin kültürel ve sanatsal çalışmaları, engellilerin yaşamını kolaylaştıran teknolojik yenilikler, engellilerle ilgili AB ve İŞKUR projeleri, engelliler için bireysel, kurumsal ya da ekip olarak gönüllülük projeleri, engelli dernek ve vakıfların, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarının çalışmaları, örnek olacak başarı öyküleri vb. gibi) büyük öneme sahip bir çok başlığın tüm detayları ile gündeme taşınmasını sağlayarak önemli adımların atılmasında öncülük yapmaya devam ederek ekranlarda daima öncelikli ve özenle yer alarak engelliler ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılması.

 

Yaşadıkça; engellilerin sosyal yaşama uyumuna yönelik eksiklikleri, öneriler ve çözüm yolları ile gündeme getirerek sessiz çoğunluğun gören gözü, duyan kulağı ve haykıran sesini yetkililere ve topluma yansıtarak güçlü ve etkili kamuoyu oluşturulmasını sağlanmak. Bunların yanı sıra engellilerin yaşamına ışık tutmuş özel konu ve konuklarla engellilerin yaşam kalitesini yükselmek, bilgilendirmek, özgüven kazanmalarını sağlamak yalnız olmadıklarını, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu görüntülemek.

               

Türkiye dışında tüm dünyada engellilere yönelik yapılan bütün hizmetler ve yenilikler her zaman olduğu gibi yine ilk kez Yaşadıkça’da ekrana getirerek ülkemiz nerede? Bu konuda neler yapabiliriz? Gibi sorularla karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayarak model oluşturulması ile engellilik perspektifini genişleterek global seviyeye getirmek.

 

Engellilerle ilgili tüm çalışmalarda en iyiye ulaşmak adına gelişen, rekabet edilen bir platform oluşturmak.

 

Yenilikçi ve girişimci adımlarla ülkemizde engellilik konusunda çalışan hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, işverenler, gönüllüler, engelliler ve yakınları gibi yakın işbirliği içinde olduğumuz tüm kesimlerin ufkunun daha da genişletmesi ile daha iyi adımlar atılmasını sağlamak.

 

Yaşlı, ortopedik, zihinsel engelli, bedensel engelli, görme engelli, diyabet, böbrek hastaları, deprem ve trafik kazalarında ilkyardım hataları ile sakat kalan insanlara sosyalleşmelerini sağlayarak yön göstermek. Ülkemizdeki engellilik sayısının azalması için önlemler alınmasını sağlamak.

 

Her zaman engelliler konusunda pozitif, yapıcı, özendirici ve güzel örnekler veren mesajlara değinerek toplumun önyargılarının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak ve toplum içinde kucaklayıcı köprüler kurmak.

Yıllarca ihmal edilen ve arka planda tutulan engellilerin güncel ve sosyal yaşamlarını titizlikle ve özenli bir şekilde gündeme getirerek kamuoyu oluşturmak. Birçok kurum ve kişiler tarafından kendi çıkarlarına alet edilerek duygu sömürüsü yapılıp, aciz ve muhtaç adı altındaki adlandırma gibi benzer yaklaşımlardan kurtarıp kendi kimlikleri ile yer almalarını sağlamak.

 

Ülkemizde engellilerle ilgili önemli konularda ilgili her kesimin dikkatini çekerek ışık tutmak.

 

Türkiye'nin dört bir köşesinde kısıtlı imkanlarda çalışmalar yapan engellilerin desteklenmesini sağlamak ve  seslerine ses katmak.

 

Engelliler için özlenen ve beklenen yeni açılımlar kazandırarak hem farkındalık oluşturmak, hem sosyal sorumluluk bilinci aşılamak ve hem de daha duyarlı ve bilinçli bir toplum oluşturmak.