Yaşlı Refahı Yedinci Semineri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında Konya’da ‘Yaşlı Refahı’ semineri düzenledi.

Konya’da Yaşlı Refahı Bölgesel Seminerlerinin yedincisinin gerçekleştirildiği toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Avni ÖZKAYA, Konya Sosyal Politikalardan Sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet USTA, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim AKYÜZ ile çok sayıda yetkili ve çalışan katıldı.

Seminere Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman, Niğde illerinden gelen, yaşlılara yönelik hizmetleri yürüten personel iştirak etti. Seri düzenlenen bölgesel seminerlerle, katılımcıların yaşlılık alanında duyarlılığını ve kişisel gelişimini sağlamak, farklı illerin uygulamaları ve güncel gelişmeler hakkında görüş ve önerilerini almak, personelin moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve aynı zamanda yerel düzeyde farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ seminer konuşmasında; “Toplumsal yaşlanma; ‘doğumda beklenen yaşam süresi’, ‘toplumun ortalama yaşı’ göstergeleri bağlamında değerlendirilmektedir. Herhangi bir toplumda 65 yaş ve üzerindeki birey sayısının toplam nüfus içinde aldığı payın düzeyine göre toplumlar için “genç-olgun-yaşlı” tanımlamaları yapılabilmektedir. Ülkemiz ile ilgili yapılan istatistiksel tahminlere göre önümüzdeki 20-25 yıllık süre içinde yaşlı nüfusun en hızlı artış göstereceği ülkeler arasında ön sıralarda yer alacağı öne sürülmektedir” dedi.

Uzm. Dr. KOÇ, “Dünya nüfusunun yüzde 8,7'sini yaşlı nüfus oluşturuyor. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke yüzde 27,3 ile Japonya olurken, Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken son beş yılda yüzde 17 artarak 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, 2018 yılında yüzde 8,5’e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun yüzde 44’ünü erkek nüfus, yüzde 56’sını kadın nüfus oluşturmuştur” bilgisini verdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Avni ÖZKAYA, daha sonra mülkiyeti hazineye ait, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsisli, Konya Selçuklu ilçesi Sille mahallesi, 9076 parselde 27.593,86 m2lik alana sahip, 100 konuk kapasiteli Sille Meliha Ercan Huzurevi inşaatı kontrol ve ziyaretini gerçekleştirdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ daha sonra Meram ilçesinde bulunan Dr.İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Uzm. Dr. Orhan KOÇ; dünyada her üç saniyede bir yeni demans (bunama) vakası görüldüğünü, demans ve Alzheimerden korunmak için günlük aktivitelerini gerçekleştirmeleri, aktif ve sağlıklı yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaretinde, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim AKYÜZ’le görüştü.

15.10.2019 - eyh.ailevecalisma.gov.tr