Sağlık

SGK ile Gen İlaç Arasında SMA İlacının Temini Konusunda Anlaşma İmzalandı

SGK ile Gen İlaç arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan “Nusinersen Sodyum” etken maddeli ilacın temini konusunda anlaşma imzalandı.

SGK ile Gen İlaç arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan “Nusinersen Sodyum” etken maddeli ilacın GEN tarafından temini konulu anlaşma imzalandı.

KAP açıklaması şöyle:

14.01.2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“GEN”) arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan “Nusinersen Sodyum” etken maddeli ilacın GEN tarafından temini konulu anlaşma (“Anlaşma”) imzalanmıştır. Ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlar alanında ülkemizde lider konumunda olan GEN, Anlaşma ile bu konumunu daha da güçlendirmiştir.

Anlaşmanın yürürlük tarihi 01.02.2022 olup, Anlaşma 01.02.2022 – 01.03.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Anlaşmanın GEN’in 2022 yılı satışlarına katkısının güncel kurlarla yaklaşık 950.000.000,00 TL (Dokuz yüz elli milyon Türk Lirası ) – 1.100.000.000,00 TL (Bir milyar yüz milyon Türk Lirası) arasında olması beklenmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.

KAP Linki:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/994595

iDeal Haber Merkezi

Yaşadıkça

Engelliler Haber ve Bilgi Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu