Engelli Hakları

Ümit İşbakan, Engellilerin Çözüm Bekleyen Sorunlarını Sıraladı

Ordu İl Engelli Meclisi Başkanı Ümit İşbakan, yaklaşan seçim öncesi engellilerin çözüm bekleyen bazı temel sorunlarını sıraladı:

1- Ülkemizde engelliler yoksulluk ve açlık koşullarında yaşamaktadırlar. 2022 sayılı yasa kapsamındaki “Engelli Aylıkları” yardım statüsünden çıkarılarak, temel bir yaşam hakkı olarak insanca yaşam olanağı sağlayacak seviyeye çıkarılmalıdır. Engelli aylıklarının bağlanmasında “hane geliri” kriteri kaldırılmalıdır. Engelli aylıkları en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

2- Engellilere yönelik politikalar oluşturulurken engellilerin tümü (engelli kadınlar, engelli LGBTİ+’lar, engelli göçmen ve mülteciler, engelli çocuklar, engelli yaşlılar) kapsayacak bir bakış açısı geliştirilmelidir.

3- Evde ağır engelli bakımı yapanlara ödenen “bakım aylığı” en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı ve engelli bakımını yapanların sosyal güvenlik sistemi içine alınmalı, SGK primleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

4- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunda engellilerin de tüketici hakları kavramsal ve içerik olarak yer almalıdır.

5- Sağlık insan yaşamı için temel haktır. Engelli bireylerin engelliliğe bağlı birçok kronik hastalığı bulunmaktadır ve bundan dolayı sağlık hizmetlerine, ilaç ve ekipmanlara ulaşabilmek engelliler için yaşamsal bir konudur.

Bunun için;

1- Engelli bireylerin sürekli kullanmak zorunda oldukları ilaçların ücretsiz, katkı payı alınmadan ve gecikmeler yaşanmadan tedarik edilmesi için özel politikalar oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

2- Ortoz-protezlerin, diğer destekleyici ekipmanların, bunların eklenti parçalarının ve tamirlerinin karşılanması devlet tarafından karşılıksız üstlenilmelidir.

3- Engelli kadınların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine erişimleri ve mahremiyet hakları geliştirilmeli ve korunmalıdır.

4- Engelli sağlık raporu verme sistemi evrensel kurallar çerçevesinde yapılmalı, engelli raporu uygulamalarının yaz boz tahtasına dönüştürülmesi engellenmelidir.

5- “Hiç kimsenin geride kalmaması” için bütün yaşlarda ve konularda engelli bireylerin eğitim hakkına erişimleri güvence altına alınmalıdır.

6- Kreş sürecinden başlamak üzere üniversite dönemini de kapsayacak şekilde eğitim materyalleri her engel grubuna özgülenerek erişilebilir hale getirilmelidir.

7- Eğitim mekanları ortopedik ve görme engelliler, Serebral Palsili ve hareket için özel gereksinim duyan diğer engelli çocuklara özgülenmiş ve erişilebilir mekân ve araç düzenlemesi yapılmalıdır. Öğrenme güçlüğü çeken bireylerin eğitimi için ders saatleri uygulananın aksine artırılmalıdır.

8- Görme engelli bireylerin web sitelerinden etkin şekilde faydalanabilmeleri için gerekli olan ekran okuyucu, ekran büyütücü, renk tanıma vb. ekipman ve uygulamaların karşılanması konusunda destekler sağlanmalıdır.

9-Kamu İhale Kanunundaki ihale şartlarına satın alınan mal ve hizmetlerin erişilebilir olması zorunluluğu konulmalıdır.

10- Kamu spotları ve reklamlarda işaret dili tercümesi yapılmalıdır.

11- OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen 140 binden fazla kamu çalışanı arasında 2000’den fazla engelli ve süreğen hastalığı olanlar da bulunmaktadır. Bunlar derhal görevlerine iade edilerek reel hak kayıpları giderilmelidir.

12- Tüm fiziksel yaşam alanlarının ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun duruma getirilmesi için var olan yasal zorunluluğun daha fazla ötelenmeden bir an evvel uygulanması sağlanmalıdır.

13- Kamu kurumlarındaki boş engelli personel kotaları hemen doldurulmalı ve 4857 Sayılı iş Kanunun 30.maddesinde belirtilen engelli personel çalıştırma kotası % 6’ya çıkarılmalıdır.

orduolay.com

Yaşadıkça

Engelliler Haber ve Bilgi Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu