EğitimEngelli Hakları

Görme Engelli Öğretmenlere Meslek Engeli

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapılan değişiklik teklifinde yer alan düzenlemelerin görme engelli öğretmenleri olumsuz etkileyeceğini belirterek geri çekilmesini talep ediyor.

Görme engelli öğretmenler olumsuz etkilenir

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kain, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifiyle getirilen bazı düzenlemelerin görme engelli öğretmenleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Kain, görme engelli öğretmenlerin mesleklerini yapabilmeleri için sağlık kurulu raporu alması ve öğretmenlerin başarısız olmaları durumunda geri hizmete çekilmesi gibi düzenlemelerin geri çekilmesini istedi.

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, öğretmenlerin yetiştirilmeleri, atanmaları, sorumlulukları, meslekte yükselmeleri gibi düzenlemelerin yanı sıra Milli Eğitim Akademisi kurulması gibi maddeleri içeriyor. Eğitim alanında faaliyet yürüten sendika ve derneklerin karşı çıktığı bu kanun teklifine bir tepki de Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nden geldi.

2013 yılından bu yana görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm arayan ve hakları için mücadele eden Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Meclis’e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinde yer alan 2 maddenin görme engelli öğretmenlerin çalışmalarını ve mesleğe kabulünü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle geri çekilmesini talep ediyor.

“Görme engelli öğretmenlerin öğretmen olmasına doktorlar karar verecek”

Görme engelli öğretmenlerin yaşayacağı sorunları Anka Haber Ajansı’na anlatan Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Elif Kain şöyle konuştu:

“Son olarak yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu tasarısındaki iki husuf, görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarını olumsuz etkileyeceğinden derneğimiz kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu maddelerden birincisi, görme engellilerin öğretmen olmasına doktorların karar verecek olmasıdır. Atama sonrasında görme engellilerden sağlık kurullarında öğretmenlik yapabilecek olmalarına dair rapor almaları beklenmekte. Ancak Türkiye’deki hekimlerin engellilikle ilgili ön yargıları ve eksik bilgileri sebebiyle görme engelli öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin olmayışı gerekçesinden dolayı bu raporun verilmesi güç hale gelmiştir. Bu durum görme engelli öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını olumsuz derecede etkilemektedir.

“Ön yargılı idareciler ve müfettişler sebebiyle…”

İkinci madde, görme engelli öğretmenler geri hizmete çekilebilir. Taslakta öğretmenlerin mesleğini yerine getiremediği takdirde, akademiye yönlendirilmesi ve başarısız olunması durumunda geri hizmete çekilmesi ön görülmektedir. Bu madde, görme engelli öğretmenlerin ön yargılı idareciler ve müfettişlerle ters düşmelerine yol açmakta ve bu durum görme engelli öğretmenlerin mesleki yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple derneğimiz bu maddelerin kanun tasarısından tamamen çıkarılmasını talep etmektedir.”

Kaynak: ANKA

Yaşadıkça

Engelliler Haber ve Bilgi Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu