HaberlerSağlık

Engelli Bireylere ve Yaşlılara Yönelik Bakım Hizmeti Kalitesi Artacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelecek yıl içeriği yenilenecek Aile Eğitim Programı kapsamında 250 bin, evlilik öncesi eğitimlerle de 150 bin kişiye ulaşacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, kadın, çocuk, yaşlı, engelli vatandaşlar ve ailelere yönelik yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Bu çerçevede Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında bu yıl 126 bin 229 kişiye ulaşan Bakanlık, mart ayı ortasına kadar yüz yüze yapılan eğitimlere pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla devam etti.

Ayrıca aile danışmanlığı kapsamında 24 bin 419 başvuru için hizmet sunuldu. Aile danışmanlığı başvurularının e-Devlet üzerinden alınması ve ailelere telefonla da destek sağlanması sayesinde danışmanlık hizmetleri arttı.

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara etkin bir cevap verilmesi amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında da Eylül 2020 itibarıyla 2 bin 615 personelle toplam 273 bin 216 haneye ziyarette bulundu.

Aile Eğitim Programı yeniden düzenlenecek

Bakanlık, gelecek yıl, Aile Eğitim Programı içeriklerini ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenleyecek.

Yeni modül ve eğitim setleriyle aile eğitimlerini gerçekleştirecek Bakanlık, 2021’de Aile Eğitim Programı kapsamında 250 bin katılımcıya, evlilik öncesi eğitimlerle de 150 bin kişiye ulaşacak.

Yaşlılara yönelik gündüzlü bakım hizmetleriyle ilgili mevzuat çalışması tamamlanacak

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarından çalışabilir durumda olanların istihdama yönlendirilmesine yönelik teşvik edici çalışmalarını gelecek yıl da sürdürecek. Sosyal yardım programlarının etkinliği analiz edilerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda programlarda gerekli revizyonlar yapılacak.

Engelli bireylere yönelik gündüz bakım hizmeti veren kuruluşların hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikaları uygulayacak olan Bakanlık, yaşlılara yönelik gündüz yaşam merkezlerinin yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanması ve açılışlarını sağlayacak.

Toplum temelli bakım hizmetleri kapsamında yaşlılara yönelik gündüzlü bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat çalışması da gelecek yıl tamamlanacak.

Kadınların karar alma mekanizmalarına aktif katılımı teşvik edilecek

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek.

Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlayamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.

Kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecek.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı (2021-2025) hazırlayacak olan Bakanlık, bu çerçevede kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel dahil farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer gibi farkındalık artırma çalışmalarına devam edilecek.

Başarılı ve yetenekli çocuklar için yeni destekler geliştirilecek

Bakanlık, gelecek yıl, çocukların sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel aktivitelere yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirecek. Farklı alanlarda başarılı ve yetenekli olan ancak maddi imkansızlıkları nedeniyle bu alanlarda ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler geliştirilecek.

Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve bakım hizmetlerinin ihtisaslaştırılması çalışmalarına devam edilecek.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin sosyal destek boyutunu güçlendirilecek olan Bakanlık, bu çerçevede SED hizmetinden yararlanan ortaokul çağındaki çocuklara yönelik akademik, sosyal, sportif ve bilişsel faaliyetleri yaygınlaştıracak.

Programa göre, ayrıca erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek.

Çocuklarla çalışan profesyonellerin de ihmal, istismar ve şiddeti tespit etme ve gerekli yönlendirmeyi yapma kapasitelerini artırmaya yönelik programlar düzenlenecek.

AA

Yaşadıkça

Engelliler Haber ve Bilgi Sitesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu